Ponivarikko

Hevos- ja eläintoimintakurssit

ponivarikon HEVOSTOIMINTA

Ponivarikon hevostoiminta on ensisijaisesti lapsille ja erityisryhmille suunnattua toimintaa hevosen kanssa. Toiminnan päämääränä on opetella lempeää hevosen käsittelyä sekä oppia ymmärtämään hevosen lajille tyypillistä käyttäytymistä ja käyttäytymistarpeita.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Toimintaan kuuluvat kaikki tallilla tehtävät työt, esimerkiksi hevosen harjaaminen, ruokinta, taluttaminen, ratsastus ja ajaminen. Kaiken toiminnan keskipisteenä on hevosen hyvinvointi. Sen kautta pyritään näyttämään nuorelle myös niiden asioiden tärkeys, joista oma hyvinvointi syntyy. Näitä ovat puhtaus, terveellinen ravinto, säännölliset ruoka-ajat, sopiva liikunta ja riittävä lepo. Hevosen kanssa opetellaan myös vuorovaikutustaitoja. Hevostoiminta perustuu asiakkaan oman toiminnan kautta saatuun kokemukseen. Tärkeässä roolissa ovat myös talliyhteisön muut ihmiset ja toimintaa ohjaavat aikuiset.


HEVOSTOIMINNAN MERKITYS JA VAIKUTUKSET

Hevostoiminnan merkitys ja vaikutuksetHevosta lähestyessään lapsen ei tarvitse pelätä hylkäämistä ja kun lapset kokevat hyväksyntää eläimeltä päivästä toiseen, auttaa se heitä avautumaan. Hyvät suhteet ja kommunikaatio lisääntyvät hevostoiminnan avulla. Samoin se vaikuttaa oppimiseen ja uusien taitojen omaksumiseen. On tutkittu, että eläinten kanssa toimiminen vähentää ylivilkkautta ja käytöshäiriöitä ja lisää oppimiskykyä.

Eläimet lisäävät ihmisen hyvänolontunnetta ja rentoutuneisuutta, ne myös tarjoavat erityisen tärkeitä kosketusärsykkeitä. Kaikilla lapsilla ei ole koskaan ollut rakastavaa fyysistä kontaktia, joka on tärkeä terveelle kehittymiselle. Eläimet ovat oikeudenmukaisia ja reiluja. Ne kuuntelevat ja ymmärtävät, mutta eivät kyseenalaista tai arvioi asiakasta mitenkään.

Hevonen ilmentää omalla olemuksellaan omia tunnetilojaan ja osaa lukea myös ihmisen tunnekokemuksia. Sanotaan, että hevonen peilaa ihmistä ja myös lapsi osaa tulkita hevosta seuraamalla tämän tunnetiloja, jolloin ne myös usein kumpuavat hänestä itsestään. Hevonen voi nostattaa syvälläkin piilossa olevia tunnelukkoja pintaan.


 

- Sijainti -

- Yhteystiedot -

Ponivarikko
Palonkuja 9, Koskenkorva

ponivarikko(at)gmail.com


Satu Autio
Puh. 050 379 0099


Noora Nyrhinen
Puh. 040 569 6477